Phần mềm quản lý cầm đồ - PawnshopGreen V2.0
Đăng nhập  
Quản lý thông báo

Phần mềm cho phép quản lý thông báo về danh sách các phiếu nhập sắp đến hạn hoặc quá hạn, lập danh danh sách, lọc tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau, chi tiết tài liệu hướng dẫn sử...

Quản lý danh mục

Phần mềm cho phép tạo lập, quản lý danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa và danh mục người dung. Việc quản lý chi tiết, thuận tiện tra cứu, tìm kiếm và quản lý hoạt động của cửa hàng

chi tiết xem hướng dẫn sử...

Báo cáo thông kế

Phần mềm cho phép báo cáo thống kê chi tiết đến từng loại hình kinh doanh, từng khách hàng, thời gian xác định, tồn kho, tồn thanh lý,..., từ đó kết xuất ra bảng excel

chi tiết xem hướng dẫn sử...

Nhập, xuất, thu chi

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ được xâu chuỗi qua quá trình tạo lập Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu thu, Phiếu chi.

Các loại hình gồm: Vay có thế chấp, vay tín chấp, vay trả góp, huy động vốn.

Chi tiết xem tài liệu hướng dẫn sử...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ được xâu chuỗi qua quá trình tạo lập Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu thu, Phiếu chi.

xem tài liệu hướng dẫn tại...

Nhập, xuất, thu chi

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ được xâu chuỗi qua quá trình tạo lập Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu thu, Phiếu chi.

Các loại hình gồm: Vay có thế chấp, vay tín chấp, vay trả góp, huy động vốn.

Chi tiết xem tài liệu hướng dẫn sử...

Báo cáo thông kế

Phần mềm cho phép báo cáo thống kê chi tiết đến từng loại hình kinh doanh, từng khách hàng, thời gian xác định, tồn kho, tồn thanh lý,..., từ đó kết xuất ra bảng excel

chi tiết xem hướng dẫn sử...

Quản lý danh mục

Phần mềm cho phép tạo lập, quản lý danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa và danh mục người dung. Việc quản lý chi tiết, thuận tiện tra cứu, tìm kiếm và quản lý hoạt động của cửa hàng

chi tiết xem hướng dẫn sử...

Quản lý thông báo

Phần mềm cho phép quản lý thông báo về danh sách các phiếu nhập sắp đến hạn hoặc quá hạn, lập danh danh sách, lọc tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau, chi tiết tài liệu hướng dẫn sử...

Hướng dẫn cài đặt

Phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ phiên bản 2.0 (PawnShopGREEN) có thể chạy trên mọi hệ điều hành windows.

Yêu cầu máy tính phải cài đặt  .NET Framework phiên bản 3.5 hoặc cao hơn. Thông thường các máy tính windows đã cài đặt sẵn .NET Framework rồi.

Bác  bước cài đặt:

1- Download ...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ được xâu chuỗi qua quá trình tạo lập Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu thu, Phiếu chi.

xem tài liệu hướng dẫn tại...

Download phần mềm PawnShopGREEN

1- Download phần mềm PawnShopGREEN tại phanmemcamdo.net

2- Giải nén thư mục vừa download về, chạy file PawnShopGreen.exe

CHÚ Ý: Máy tính phải có kết nối Internet để truy xuất lên máy chủ dữ liệu (do đây là hệ thống dùng thử nên chúng...

 
LIÊN KẾT WEB


Công ty TNHH Công nghệ Green Việt Nam
Giải pháp quản lý cửa hàng cầm đồ (PawnshopGreen V2.0)
Liên hệ: Email: phanmemcamdo.net@gmail.com, ĐT: 0795-036-478